www.ChakadGIS.com Chakad Co. GIS Consultant in Iran

 
 

شرکت مهندسی مشاور توسعه فناوری چکاد، مجری طرح های جی آی اس در ایران

تماس با ما    -    English

 
 
 
 
 

 

 

جدول دوره های آموزش

 

مدلسازی رشد و تولید محصولات زراعی و ارزیابی تناسب اراضی

مدرس : محمد تعظیمی

 

نحوه پرداخت شهریه

استفاده از تخفیف

 
 

 


دوره مدل سازی تولید محصولات زراعی و ارزیابی تناسب اراضی با کاربرد مدل ارزیابی محصول و تهیه نقشه در سیستم اطلاعات جغرافیائی


کسب مهارت های ذیل در این دوره مورد نظر می باشد:
1- آشنایی با مفاهیم مدلسازی تولید محصول در کشاورزی
2- محاسبه و برآورد عملکرد در سطوح مختلف تولید با استفاده از مدل CE2
3- اجرای مدل CE2 در حالت پردازش دسته ای فایل ها Batch Runو ایجاد فای های خروجی برای ورود به سیستم اطلاعات مکانی و تهیه نقشه های ارزیابی تناسب و عملکرد پتانسیل برای محصولات زراعی و ارزیابی تناسب برای محصولات باغی
4- تهیه نقشه از تاثیر عوامل اقلیمی محدود کننده رشد

 

 

 

 

نقشه برآورد تولید قابل دسترس (عملکرد) گندم دیم با استفاده از مدل CE2 برای استان گلستان


سرفصل های دوره مدلسازی ساعت
 تعاریف مقدماتی مدلسازی و معرفی نمونه ای از مدل های شبیه سازی دقیق و بررسی نیاز های اطلاعاتی آنها (e.g. PS123)
مروری بر منابع و نشریات فائو Yield Response to Water, Cropwat مدلسازی در صفحه گسترده Excel
8
  ارایه  مدل ارزیابی CE2  بعنوان نمونه کاربردی
تعریف پارامتر های خاک و اقلیم و مفاهیم
ارتباط نظری “Notional Relationships” آنها با نیاز های گیاه
8
بررسی نیاز های اطلاعاتی مدل و استخراج اطلاعات از منابع اطلاعاتی و ثبت اطلاعات در فرم های مربوطه  (کار گروهی کارشناسی)
ایجاد فایل های اطلاعات ورودی مورد نیاز مدل (هواشناسی، خاک)
ایجاد فایل های اطلاعاتی برای گیاهان زراعی و باغی ( نحوه پاسخ گیاه به تغییرات عوامل)
8
اجرای مدل با سناریو های مختلف و بررسی نتایج
اجرای مدل بصورت منطقه ای وآموزش نحوه ورود و مشاهده نتایج در سیستم اطلاعات جغرافیایی
8

پیش نیاز : آشنایی با مبانی سیستم های اطلاعات مکانی و نرم افزار ArcGIS

 


جدول دوره های آموزش

 


 
 
 

آموزش GIS :  آموزش ArcGIS1    آموزش ArcGIS 2   آموزش 3D-Spatial   آموزش ArcGIS 3     تبدیل DWG به GIS

آموزش برنامه نویسی : آموزش VBA1     آموزش VBA2    

آموزش ArcEngine 1      آموزش ArcEngine 2

آموزش ILWIS ; SMCE   آموزش CE2   آموزش System Approch Modeling

 
 
 
 

 

 
 
 
 

تماس با ما (تهران):

تلفن:

22866627
22885653
22885654

فکس:

 22866627

Chakad Co.

GIS Consultant in Iran

Tel: +98-21-228 666 27 , 22885653 , 22885654

Fax: +98-21-228 666 27

 

 
     
 

 
  All Rights Reserved. Chakad Co. 1999-2011